Hulpaanbod

U kunt bij de praktijk terecht voor:
Ik bied alternatieve/complementaire hulp. 

Ook geef ik remedial teaching.Onderzoek en behandeling van sociaal-emotionele problemen.

Begeleiding van kinderen met adhd, ass, nld, etc.

Cognitieve gedragstherapie:


Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten  die de problemen in stand houden, besproken en behandeld.

Psycho-educatie:

Dit is een methodiek voor kinderen met een langdurige beperking of handicap.
Omdat deze groep blijvend kwetsbaar is, is het belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk leren omgaan met hun beperkingen. Door psycho-educatie is het mogelijk meer te leren over jezelf, de diagnose, en hoe je hier mee om kunt gaan.

Voor kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum gebruik ik de methodiek Brainblocks.

EMDR

Vanaf januari 2019 ben ik EMDR master-practitioner


www.emdr-therapeuten.nl/gelderland/

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van kinderen en jeugdigen. Als het niet lukt de gebeurtenissen op eigen kracht te verwerken dan kunnen er psychische klachten ontstaan. Met EMDR-therapie kan het verwerkingsproces opgestart worden en kan men een andere betekenis aan de gebeurtenis geven.


Onderzoek en behandeling van leerproblemen:
 • Leesproblemen (Dyslexie)
 • Rekenproblemen (Dyscalculie)
 • Spellingproblemen
 • Alle andere problemen met de schoolse vakken in het basis- en voortgezet onderwijs.
Huiswerkbegeleiding
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs

Onderzoek naar intelligentie:
 • Welke capaciteiten heeft uw kind?
 • Is uw kind hoogbegaafd?
 • Voor een juiste keuze van het niveau van voortgezet onderwijs.
Vanaf schooljaar 2023-2024 worden onderstaande trainingen niet meer in een groep aangeboden. De vaardigheden van deze trainingen kunnen wel in individuele sessies worden geoefend.

1.Sociale vaardigheidstraining:

Sommige kinderen dreigen in hun contact met leeftijdgenoten (en ook volwassenen) steeds weer in moeilijkheden te raken. Ze missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet te gebruiken. Het kan gaan om geremde kinderen of ongeremde kinderen. Geremde kinderen vallen op doordat ze zich snel terugtrekken, (faal)angstig zijn, aan de kant blijven staan bij het spelen of niet vragen of ze mee mogen doen. Ze worden snel geplaagd. Ongeremde kinderen vallen op doordat ze snel ruzie hebben, andere kinderen plagen en zichzelf overschreeuwen of bazig zijn. Ook zijn er kinderen die kenmerken vertonen van beide typen. De moeilijkheden die ze ondervinden beinvloedt de manier waarop ze over zichzelf denken en de manier waarop ze zich voelen en gedragen. Dit kan ertoe leiden dat ze een negatief zelfbeeld ontwikkelen en weinig zelfvertrouwen hebben. Hierdoor ontstaan nog meer problemen en raken kinderen in een negatieve spiraal. Het is de bedoeling om in de sociale vaardigheidstraining deze negatieve spriraal te doorbreken in een veilige oefengroep. De kinderen leren sociale vaardigheden aan die hen in staat stellen om op een plezierige, ontspannen wijze contact te maken en te onderhouden. Er wordt op deze manier een proces van gedragsverandering op gang gebracht. Door in de groep veel positieve ervaringen op te doen wordt er naar gestreefd dat de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de kinderen toeneemt.

2.(Faal)angstreductietraining:
 • Angstreductietraining: Bij alle kinderen maakt angst deel uit van de normale ontwikkeling. Op een bepaalde leeftijd zijn kinderen bijvoorbeeld bang in het donker. Maar angst wordt een probleem wanneer kinderen door de angst gedurende langere tijd geen plezier meer kunnen beleven aan normale dingen. In de angstreductie training worden belangrijke technieken en vaardigheden aangeleerd om hun angst aan te pakken. In de training richt men zich op gedachten, lichamelijke reacties en leer-/gedragsprocessen die met elkaar in samenspel zijn bij de ontwikkeling van en het instand houden van angst. De vaardigheden die in de training aan de orde komen zijn: Lichamelijke reacties (bewust zijn van lichaamsseintjes, ontspanning/diepe ademhaling); Denkprocessen (positief gesprek met jezelf, jezelf belonen); Leren (problemen oplossen, blootstelling aan gevreesde situaties, jezelf belonen).Voor Tieners gebruik ik een speciaal programma
 • Faalangstreductietraining: Faalangst wordt gekenmerkt door een sterke en aanhoudende angst voor één of meer situaties waarin het kind sociaal moet functioneren of iets moet presteren. Kinderen met faalangst twijfelen over hun eigen capaciteiten. Ze zijn bang voor negatieve beoordelingen en voor de gevolgen daarvan. Het leveren van prestaties onder druk verhoogt bij hen de spanning extra. Door de faalervaringen, de angstreacties en door omgevingsreacties ontstaan overtuigingen over eigen gedrag en over de situaties waarin de faalangst optreedt. Deze overtuigingen versterken en bevestigen de faalangst. Wie zich faalangstig voelt, raakt geblokkeerd en verliest flexibiliteit in denken en handelen. De uitgangspunten van de training zijn:het vergroten van iemands eigen keuzemogelijkheid, flexibel kunnen hanteren van gedragsalternatieven, leren eigen verantwoordelijkheid te nemen, optimaal benutten van iemands kwaliteiten en eigenschappen.

3 Weerbaarheidstraining:

Steeds vaker wordt van kinderen gevraagd om voor zichzelf op te komen en keuzes te maken. Voor een aantal kinderen is dit erg moeilijk. Ze moeten leren om zich weerbaarder op te kunnen stellen. Bij de weerbaarheidstraining leer je om te zorgen voor jezelf en anderen met respect voor jezelf en anderen. Onderwerpen waar we mee werken zijn:Grenzen aan leren geven;Stilstaan bij wat jij wil kan en doet;Je eigen probleem op leren lossen;Met jezelf en anderen leren omgaan.;Jezelf beschermen tegen misbruik van anderen;Je sterk maken. In de training maken we gebruik van spel, beweging, tekenen, verbeelding m.b.v. materialen en verwoorden van eigen ervaring.
Kinderen leren een goede balans te vinden tussen het kunnen vertrouwen op zichzelf en de afstemming van het gedrag en gevoel met de omgeving.

Mw.drs. R.Hoeflaken
Wordragensestraat 28
5324 JM Ammerzoden
Tel. 06 132 67 940
Email: klik hier
 
Powered by iSites