Werkwijze

Intakegesprek

U kunt telefonisch of per email contact opnemen, waarna er een afspraak kan worden gemaakt voor een intakegesprek. In een eerste gesprek, wat kosteloos is, bespreken we uw hulpvraag. Tijdens dit gesprek bespreken we of er gestart wordt met behandelen. Afhankelijk van het type behandeling wordt vooraf het noodzakelijk onderzoek gedaan. Er is geen wachtlijst waardoor er snel hulp op maat kan worden geboden.

Behandeling en advies

De behandeling en het advies is gericht op  het vergroten van vaardigheden en inzichten, gedragsverandering,opheffen of verminderen van concrete problemen of klachten. Bij de behandeling neemt het inzicht krijgen in de (leer)processen een belangrijke plaats in.  Aanbrengen en ontdekken van structuur en het zien van verbanden wordt in de behandelingen steeds toegepast.De individuele behandelingen duren drie kwartier, de groepsbehandelingen een uur. Na zes tot acht behandelingen wordt met ouders geëvalueerd. Ook wordt tijdens de behandeling het kind nauw betrokken bij de resultaten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek.

Diagnostiek

Zonodig wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling, het functioneren en de capaciteiten van het kind. De combinatie van onderzoek en behandeling door één persoon werkt effectief.

Waar?
Het onderzoek en de behandeling vindt meestal plaats in de praktijk in Ammerzoden.
Dit kan zowel onder als na schooltijd, afhankelijk van de voorkeur van de ouders en het beleid op de school van uw kind. De behandeling kan ook op school plaatsvinden. 
Dit is alleen mogelijk wanneer ik minimaal 3 leerlingen van dezelfde school achter elkaar kan inplannen of als het om een  groepsbehandeling gaat. De school stelt een ruimte beschikbaar.


nl.linkedin.com/pub/rina-hoeflaken/7b/494/412

Mw.drs. R.Hoeflaken
Wordragensestraat 28
5324 JM Ammerzoden
Tel. 06 132 67 940
Email: klik hier
 
Powered by iSites